Meeting

"HACKaTHAILAND" New Normal: Digital Possibilities ชวนทุกคนพลิกมุมมองเสริมทักษะร่วมพัฒนาประเทศ
"HACKaTHAILAND" New Normal: Digital Possibilities ชวนทุกคนพลิกมุมมองเสริมทักษะร่วมพัฒนาประเทศ

ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2022, 8:00 - 27 กุมภาพันธ์ 2022, 18:00

เพิ่มเติม
YEC KK NEXT GEN 2022
YEC KK NEXT GEN 2022

ผู้จัด : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2022, 8:00 - None

เพิ่มเติม
KhonKaen Night Bike Tour mini car free day 2021
KhonKaen Night Bike Tour mini car free day 2021

ผู้จัด : Khon Kaen Bike Tour
วันที่ : 21 กันยายน 2021, 18:00 - 21 กันยายน 2021, 20:00

เพิ่มเติม
"มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในองค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น"
"มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในองค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น"

ผู้จัด : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 21 กันยายน 2021, 10:00 - 21 กันยายน 2021, 15:00

เพิ่มเติม
PAPA MAMA Meeting
PAPA MAMA Meeting

ผู้จัด : PAPAMAMA
วันที่ : 14 สิงหาคม 2021, 16:00 - 14 สิงหาคม 2021, 18:00

เพิ่มเติม