- หลังฮ่าน Hidden Life Behind the Show

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น
วันเริ่มต้น:
23 กรกฎาคม 2021, 11:00
วันสิ้นสุด:
15 สิงหาคม 2021, 20:00
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
..

...

ที่นั่ง เหลือ
รอบ 1 (11:00:00-12:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 2 (12:00:00-13:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 3 (13:00:00-14:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 4 (14:00:00-15:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 5 (15:00:00-16:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 6 (16:00:00-17:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 7 (17:00:00-18:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 8 (18:00:00-19:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบ 9 (19:00:00-20:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว