จ้วดทอล์ก

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Live Streaming
วันเริ่มต้น:
14 สิงหาคม 2021, 16:30
วันสิ้นสุด:
14 สิงหาคม 2021, 17:30
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณบาส

เวทีร่วมแชร์องค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในแบบฉบับอีสาน ผ่านการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์สดใหม่หลากหลายแบบจากคนหลายหลากแวดวง ตั้งแต่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ, หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น, ดนตรี, อาหาร, ไปจนถึงการออกแบบ

ที่นั่ง เหลือ
รอบ1 (16:30:00-17:30:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว