การลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก Festivals

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Live Streaming
วันเริ่มต้น:
15 สิงหาคม 2021, 15:00
วันสิ้นสุด:
15 สิงหาคม 2021, 15:45
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณบาส

เทศกาลกับปัญหาการจัดการขยะยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกันอยู่เสมอ เสวนานี้ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงอีกด้านของงานเทศกาลที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการจัดการขยะให้ดีขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเทศกาลในอนาคต

ที่นั่ง เหลือ
รอบ1 (15:00:00-15:45:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว