หมอลำต้องรอด

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Live Streaming
วันเริ่มต้น:
15 สิงหาคม 2021, 13:30
วันสิ้นสุด:
15 สิงหาคม 2021, 14:15
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณบาส

เวทีเสวนาเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Survival Kit Talk” ภายใต้กิจกรรม Molam Crossover ที่ชวนพูดคุยถึงการรับมือของอุตสาหกรรมบันเทิงท้องถิ่นต่อวิกฤติ COVID-19 การปรับเปลี่ยนสู่ยุค New Normal และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเวทีเพื่อทำการแสดงได้

ที่นั่ง เหลือ
รอบ1 (13:30:00-14:15:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว