ผ่านเส้นสายและลายผ้า จาก "โอกินาวา" ถึง "อีสาน"

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Live Streaming
วันเริ่มต้น:
11 สิงหาคม 2021, 13:30
วันสิ้นสุด:
11 สิงหาคม 2021, 17:00
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณ

เวทีชวนฟังชวนแบ่งปันถึงเรื่องราวเส้นทางผ้าอีสานและผ้าโอกินาว่า ผ่านการนำเสนอเรื่องราวจากผู้มีประสบการณ์ ที่ร่วมแชร์ความคิดมาบอกเล่าเรื่องราวพร้อมการมองหาโอกาศเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไปสู่มาตรฐานสากล

ที่นั่ง เหลือ
รอบ1 (13:30:00-17:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว