หลังฮ่านทอล์ค

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
สถานีปรับอากาศ
วันเริ่มต้น:
12 สิงหาคม 2021, 16:00
วันสิ้นสุด:
12 สิงหาคม 2021, 17:00
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณ

กิจกรรมบรรยายประกอบนิทรรศการ "หลังฮ่าน: The Hidden Life Behind Show" จากเจ้าของวงระเบียบวาทะศิลป์ คุณภักดี พลล้ำ จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารจัดการ และวิถีชีวิตของชาวหมอลำที่ต้องดูแลสมาชิกวงกว่า 400 ชีวิต และการปรับตัวในวิกฤตโควิด - 19 ที่ต้องเผชิญ  พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกับ ผศ.ดร. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ โฮงสินไซ ขอนแก่น  และ คุณวชิระ ตราชู ศิลปินเจ้าของผลงานภาพถ่าย

ที่นั่ง เหลือ
รอบ1 (16:00:00-17:00:00) 10 8 งานได้สิ้นสุดแล้ว