KhonKaen Night Bike Tour mini car free day 2021

By: Khon Kaen Bike Tour
Venue/Location:
เริ่มแก่นนครออฟฟิตพาร์ค บึงแก่นนคร(ทิศใต้)
วันเริ่มต้น:
21 กันยายน 2021, 18:00
วันสิ้นสุด:
21 กันยายน 2021, 20:00
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณเก่ง

21กันยายน 2564 ลงทะเบียน เวลา 17.30 น.อาคารแก่นออฟฟิตพาร์ค (ทิศใต้)บึงแก่นนคร 18.00 น.ปั่นเส้นทางปั่น mini car free 2021

ปั่นตะลอน รณรงค์ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ และสนุก ช็อป ชิม เที่ยว แวะ แชะ ตึ่มบุญ. สร้างสีสันปลุกเมือง
**หมายเหตุ กิจกรรมฟรี ! 
นำจักรยานมาเอง หรือ ยืมจักรยาน koon bike (จักรยานสีเหลือง ofo) *ต้องนำพาวเวอร์แบงค์มาด้วย 

 จำกัดผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 50 คน ให้เตรียมเสื้อกันฝนมาหากฝนตก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องปฏิบัติตามมาตราการ ป้องกัน covid 19

* เส้นทางการเข้าร่วม แก่นนครออฟฟิตพาร์ค ซ้ายวัดหนองแวง ขวากลางเมือง ช้ายแยกรร.สวนสนุก ขาวแยก ขก.ปลาตู้ หน้าเมือง ซ้ายแยกเตียงฮง ศรีจันทร์ วนขวาศาลหลักเมือง ศรีจันทร์ ซ้ายแยกอาคารราชพัสดุ หน้าเมือง ขวาประชาสโมสร หอนาฬิกาจอดทำกิจกรรม ขวากลางเมืองผ่าน สภ.เมือง ซ้ายแยก รร.สวนสนุก ขวาปชส.ช่อง11 ตลาดบึงแก่นนครจอดทำกิจกรรมช็อปชิม กลับ แก่นนครออฟฟิตพาร์ค

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

# #koonbike #minicarfreeday 2021 #มาช่วยโลกใบนี้  #แค่ขยับชีวิตก็เปลี่ยน #จากใจคุณเก่ง
สอบถาม 0815447799 คุณเก่ง

ที่นั่ง เหลือ
รอบ (18:00:00-20:00:00) 40 29 งานได้สิ้นสุดแล้ว