แฟชั่นสิ่งทออีสานกับ Circular Design

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Auditorium TCDC Khon Kaen
วันเริ่มต้น:
12 สิงหาคม 2021, 12:30
วันสิ้นสุด:
12 สิงหาคม 2021, 13:15
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
แตงกวา

"ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรตั้งคำถามหาทางออกให้กับโลกของเรา"

พบกับการบรรยายในหัวข้อ แฟชั่นสิ่งทออีสานกับ Circular Design ที่จะเชิญชวนทุกคนมาร่วมมองย้อนฉุกคิดถึงจุดเริ่มต้นของการออกแบบเพื่อความยั่งยืนและการนำทรัพยากรมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อรักษาโลกให้มากขึ้นและทำร้ายโลกใบนี้ของเราให้น้อยลง เพราะเราเชื่อว่า โลกจะน่าอยู่ขึ้นได้นั้น...ต้องเริ่มจากตัวเราทุกคนร่วมมือกัน 

ที่นั่ง เหลือ
รอบ 1 (12:30:00-13:15:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว