Envisioning ISAN : มองอนาคตอีสาน

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Live Streaming
วันเริ่มต้น:
13 สิงหาคม 2021, 11:00
วันสิ้นสุด:
13 สิงหาคม 2021, 12:00
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณ บาส

"พบกับเวทีสนทนา “Envisioning ISAN : มองอนาคตอีสาน”

ผ่านการนำเสนอเรื่องราวจาก 4 เมืองที่ร่วมแชร์ความคิด โดย 4 มุมมองซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละเมือง มาร่วมต่อจิ๊กซอว์บ้านเกิดเมืองอีสานให้เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมมองหาโอกาสใหม่ในการช่วยกันขับเคลื่อนอีสานให้ก้าวหน้า

1.ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล / ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

2.คุณปองพล ยุทธรัตน์ / หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม UDMVD

3.คุณแทนศร พรปัญญาภัทร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออเบิ้น รูม จำกัด

4.คุณเวลา อมตธรรมชาติ / ผู้อำนวยการเทศกาล Loei Art Fes

5.คุณชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ / ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (ผู้ดำเนินรายการ)

ที่นั่ง เหลือ
รอบ 1 (11:00:00-12:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว