เปิดพาข้าว ชาวอีสาน

By: TCDC KhonKaen
Venue/Location:
Live Streaming
วันเริ่มต้น:
14 สิงหาคม 2021, 14:30
วันสิ้นสุด:
14 สิงหาคม 2021, 16:30
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณบาส

“แห้ง หอม หวน” ประเด็นชวนเสวนาว่าด้วยเรื่องรสชาติและวัฒนธรรมอาหารอีสานพื้นถิ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอาหารระดับโลก และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต ร่วมถอดรหัสอัตลักษณ์ทางรสชาติเฉพาะถิ่นไปจนถึงการปรับตัวบนผืนดินอันแร้นแค้นเพื่อความอยู่รอด ตลอดจนการพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งในอดีตให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายอย่างในปัจจุบัน

ที่นั่ง เหลือ
รอบ1 (14:30:00-16:30:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว