"มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในองค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น"

By: หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
Venue/Location:
ผ่านระบบออนไลน์ (zoom meeting)
วันเริ่มต้น:
21 กันยายน 2021, 10:00
วันสิ้นสุด:
21 กันยายน 2021, 15:00
รอบ/Showtime
รายละเอียดการติดต่อ:
คุณ

โดยมีวาระการประชุมหัวข้อ ดังนี้
 1. รายงานสถานการณ์
 2. นโยบายการจัดสรรวัคซีนแบบกลุ่มให้กับองค์กรธุรกิจ
 3. มาตรการ Bubble and Seal และการนำมาปฏิบัติจริง ทั้งการป้องกันและการรับเหตุฉุกเฉิน
 4. มาตรการส่งเสริม Covid Free Setting ในสถานประกอบการและการจัดระบบรับรองและส่งเสริม
 5. หลักสูตรอบรมและรับรองมาตรฐานด้านสุขภาพขององค์กรธุรกิจ GHA for Business

▶️ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ที่
https://forms.gle/1U3bBJAbizDPjNdF7

▶️ลิ้งค์ Zoom เข้าร่วมประชุมได้ที่
Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/86802031012?pwd=TzQ5RmFBMnNXcU1JTFBIZ3hWQ0NOQT09

Meeting ID: 868 0203 1012
Passcode: 545689

ที่นั่ง เหลือ
รอบแรก (10:00:00-12:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว
รอบสอง (13:00:00-15:00:00) ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน งานได้สิ้นสุดแล้ว