สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม

Our Organized Events:

KhonKaenBlockchainForum
KhonKaenBlockchainForum

ผู้จัด : สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม
วันที่ : 2 ตุลาคม 2021, 13:00 - 2 ตุลาคม 2021, 17:00

เพิ่มเติม