สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง

Our Organized Events:

"HACKaTHAILAND" New Normal: Digital Possibilities ชวนทุกคนพลิกมุมมองเสริมทักษะร่วมพัฒนาประเทศ
"HACKaTHAILAND" New Normal: Digital Possibilities ชวนทุกคนพลิกมุมมองเสริมทักษะร่วมพัฒนาประเทศ

ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2022, 8:00 - 27 กุมภาพันธ์ 2022, 18:00

เพิ่มเติม