หอการค้าจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

Our Organized Events:

ต่อยอดธุรกิจด้วย Line OA
ต่อยอดธุรกิจด้วย Line OA

ผู้จัด : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 16 ตุลาคม 2021, 9:00 - 16 ตุลาคม 2021, 16:00

เพิ่มเติม
"มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในองค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น"
"มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในองค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น"

ผู้จัด : หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 21 กันยายน 2021, 10:00 - 21 กันยายน 2021, 15:00

เพิ่มเติม